jolanta paluch okulista poznań ad 5

Wpływ Enalaprilu na śmiertelność, częstość występowania zastoinowej niewydolności serca (CHF) i hospitalizacji z powodu niewydolności serca w różnych podgrupach zdefiniowanych według frakcji wyrzutowej. Każda podgrupa stanowi jedną trzecią badanej populacji. Dla każdej podgrupy zmniejszenie ryzyka enalaprilem przedstawiono jako procent (kwadraty). (Wartość ujemna dla zmniejszenia ryzyka wskazuje na wzrost ryzyka.) Linie poziome wskazują 95-procentowe przedziały ufności. Rozmiar każdego kwadratu jest proporcjonalny do liczby zdarzeń w podgrupie. Linia pionowa odpowiada stwierdzeniu braku efektu. Statystyka chi-kwadrat dla interakcji frakcji wyrzutowej z efektem enalaprylu na ryzyko zgonu wyniosła 2,16 (P = 0,34); dla interakcji z efektem enalaprylu na łączny punkt końcowy zgonu lub hospitalizacji z CHF wyniósł 9,30 (p = 0,009); dla interakcji z jej wpływem na hospitalizację dla samego CHF, 8,76 (P = 0,012); i że dla interakcji z jej wpływem na rozwój CHF, 9,87 (P = 0,007). Wpływ leczenia na różne wyniki leczenia zbadano w kilku podgrupach określonych w protokole; zostały one określone przez poziomy sodu w surowicy w linii podstawowej, stosowanie środków rozszerzających naczynia, frakcji wyrzutowej i przyczynę dysfunkcji komorowej. Zbadaliśmy także wpływ leczenia u pacjentów bez zaburzeń czynnościowych (klasa I wg NYHA) oraz u osób, które nie przyjmowały digoksyny lub diuretyków przy przyjęciu. Ponieważ ogólne wyniki dotyczące śmiertelności w teście prewencyjnym nie osiągnęły konwencjonalnych poziomów istotności statystycznej, analiza śmiertelności w podgrupach jest mniej wiarygodna niż podobne analizy danych dotyczących wskaźników niewydolności serca lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca. U pacjentów z wyższą frakcją wyrzutową obserwowano znaczącą tendencję do zmniejszania korzyści z enalaprylu (ryc. 3). Korzyści z leczenia w zakresie częstości hospitalizacji lub rozwoju niewydolności serca były zgodne w większości innych określonych podgrup. Korzyści dla osób, które nie otrzymywały digoksyny lub diuretyków (zmniejszenie częstości zgonów lub hospitalizacji, 25 procent [przedział ufności 95 procent, 12 do 36 procent], zmniejszenie częstości występowania niewydolności serca, 39 procent [95 procent przedziału ufności 29 do 47 procent]) i wśród osób z I klasy funkcjonalnej (zmniejszenie umieralności lub hospitalizacji, 21 procent [przedział ufności 95 procent, 7 do 33 procent], zmniejszenie umieralności lub rozwój niewydolności serca, 28 procent [95 procent zaufania interwał, 18 do 37 procent]) były podobne do ogólnych wyników.
Przestrzeganie schematu badań, skutków ubocznych i zmian ciśnienia krwi, poziomu elektrolitów w surowicy i czynności nerek
Końcowa średnia dzienna dawka enalaprylu wśród wszystkich randomizowanych pacjentów wynosiła 12,7 mg. Wśród pacjentów z grupy enalaprilu, którzy przyjmowali enalapryl, średnia dawka dobowa wynosiła 16,7 mg. Podczas ostatniej wizyty 1,9 procent grupy enalaprilu otrzymywało 2,5 mg dziennie, 6,9 procent otrzymywało 5 mg na dobę, 11,1 procent otrzymywało 10 mg na dobę, a 56,1 procent otrzymywało 20 mg dziennie.
[więcej w: cku minsk maz, ile lat trwają studia, peptydy natriuretyczne ]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

0 odpowiedzi na „jolanta paluch okulista poznań ad 5

 1. Gabriela pisze:

  Witam ,choruje już 12 lat 

 2. Diana pisze:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: usg 4d opole[…]

 3. Natural Mess pisze:

  To było 40 lat temu, a nie zmieniło się pod tym względem nic

 4. Dangle pisze:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: psycholog poznań[…]

 5. Cross Thread pisze:

  mam wskazanie lekarza neurologa

 6. Karolina pisze:

  Article marked with the noticed of: kurs manicure[…]

 7. Olivier pisze:

  Konieczne jest branie leków