jolanta paluch okulista poznań czesc 4

Mediana czasu do wystąpienia niewydolności serca wynosiła 8,3 miesiąca w grupie placebo. Czas potrzebny na opracowanie podobnej liczby zdarzeń w grupie leczonej enalaprylem wynosił 22,3 miesiąca. Znaczące zmniejszenie częstości występowania niewydolności serca obserwowano niezależnie od zastosowanej definicji niewydolności serca. Różnice w częstości występowania niewydolności serca obserwowano już po trzech miesiącach po randomizacji (143 pacjentów w grupie placebo w porównaniu z 82 w grupie enalaprylu), a grupy nadal rozbiegały się aż do zakończenia badania. Rozwój niewydolności serca i hospitalizacja z powodu niewydolności serca w związku z późniejszą śmiertelnością
Tabela 3. Tabela 3. Śmiertelność i zastosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) na koniec okresu badania wśród pacjentów, u których wystąpiła zastoinowa niewydolność serca (CHF) lub pacjentów hospitalizowanych z powodu CHF, w porównaniu z pacjentami bez CHF lub hospitalizacji . Różnica umieralności między grupami wynikała jedynie z mniejszej częstości występowania niewydolności serca wśród pacjentów przyjmujących enalapryl (Tabela 3); 156 pacjentów w grupie placebo i 121 w grupie enalapril zmarło po niewydolności serca (śmiertelność wśród pacjentów z niewydolnością serca, odpowiednio 24,4% i 27,6%). Wśród pacjentów, którzy nie mieli niewydolności serca, śmiertelność wynosiła 12,1 procent w grupie placebo i 11,5 procent w grupie enalaprylu. Podobne analizy zgonów wśród pacjentów, którzy zmarli po hospitalizacji z powodu niewydolności serca (89 zgonów w grupie placebo i 63 w grupie enalaprylu) również wykazały różnicę, podczas gdy zaobserwowano niewielką różnicę w śmiertelności wśród pacjentów nie hospitalizowanych z powodu niewydolności serca (245 zgonów w grupa placebo i 250 w grupie enalaprilu). Dlatego różnica w częstości występowania niewydolności serca stanowiła mniejszą śmiertelność w przypadku enalaprylu. Jednak 40,9 procent pacjentów z grupy placebo, u których wystąpiła niewydolność serca, otrzymywało następnie inhibitor enzymu konwertującego angiotensynę.
Częstość zgonów wśród pacjentów hospitalizowanych z powodu niewydolności serca (niezależnie od przydzielonego leczenia) wynosiła około 33 procent, w porównaniu z 13 procentami wśród osób, które nie były hospitalizowane przed końcem badania. Po skorygowaniu o różnice w długości obserwacji, względne ryzyko zgonu w ciągu jednego roku wśród hospitalizowanych, w porównaniu z osobami, które nie były hospitalizowane, wynosiło 4,6 (przedział ufności 95%, 3,4 do 6,3), co wskazuje, że hospitalizacja w przypadku niewydolności serca wiązało się ze znacznie większym ryzykiem zgonu.
Wszystkie hospitalizacje
Łącznie 967 pacjentów w grupie placebo (45,7 procent) i 876 w grupie enalaprilu (41,5 procent) hospitalizowano głównie z przyczyn sercowo-naczyniowych (P = 0,006), podczas gdy 534 pacjentów w grupie placebo (25,2 procent) i 595 pacjentów w grupie placebo. grupa enalaprilu (28,1%) była hospitalizowana z przyczyn innych niż sercowo-naczyniowe. Całkowita liczba pacjentów hospitalizowanych z dowolnego powodu wynosiła 1202 w grupie placebo, w porównaniu z 1167 w grupie enalaprylu (P = 0,34). Całkowita liczba hospitalizacji wynosiła 2839 w grupie placebo i 2645 w grupie enalaprylu (P = 0,12).
Wyniki w podgrupach
Rysunek 3
[więcej w: polstarter, peptydy natriuretyczne, hw pietrzak holding ]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

0 odpowiedzi na „jolanta paluch okulista poznań czesc 4

 1. Wanda pisze:

  [..] Cytowany fragment: optyk poznań[…]

 2. Bugger pisze:

  nauka i medycyna jest potrzebna

 3. Szymon pisze:

  [..] Cytowany fragment: sklep ekologiczny[…]

 4. Little Cobra pisze:

  Dzięki opiece lekarza udaje mi się utrzymać dobry stan zdrowia

 5. Lidia pisze:

  [..] Odniesienie w tekscie do Dietetyk Wrocław[…]

 6. Mr. Wholesome pisze:

  Ja używam w kapsułkach kwas hialuronowy