jolanta paluch okulista poznań

Inhibitory enzymu konwertującego ANGIOTENSIN zmniejszają śmiertelność oraz konieczność hospitalizacji i poprawiają stan funkcjonalny u pacjentów z objawową zastoinową niewydolnością serca.1 2 3 Pomimo takiego leczenia śmiertelność i zachorowalność związane z tym stanem są nadal wysokie. W związku z tym uzasadnione są starania mające na celu zapobieganie rozwojowi niewydolności serca u pacjentów z bezobjawową dysfunkcją lewej komory. Inhibitory konwertazy angiotensyny poprawiają frakcję wyrzutową i tolerancję wysiłku u pacjentów bezobjawowych z zawałem mięśnia sercowego i frakcjami o niskiej frakcji wyrzutowej.4, 5 Wpływ takich leków na przeżywalność, częstość niewydolności serca i częstość hospitalizacji z powodu niewydolności nie wiadomo jednak. Ta próba prewencyjna, część badań nad dysfunkcją lewej komory (SOLVD), została zaprojektowana w celu ustalenia, czy inhibitor enzymu konwertującego angiotensynę, enalapryl, może zmniejszyć śmiertelność, częstość niewydolności serca i częstość hospitalizacji u pacjentów z frakcjami wyrzucającymi 0,35 lub mniej, którzy nie byli leczeni z powodu niewydolności serca (określani dalej jako pacjenci z bezobjawową dysfunkcją lewej komory).
Metody
Organizacja badania
Badanie SOLVD Prevention Trial było randomizowanym, podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniem. Łącznie 4228 pacjentów z bezobjawową dysfunkcją lewej komory zostało losowo przydzielonych do grupy otrzymującej enalapryl lub placebo w jednym z 83 szpitali połączonych z 23 ośrodkami w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Belgii. Wszystkie dane zebrano i przeanalizowano w ośrodku koordynującym na Uniwersytecie Północnej Karoliny w Chapel Hill. Badanie zostało zorganizowane i przeprowadzone przez biuro projektowe zlokalizowane w Oddziale Próby Klinicznej Narodowego Instytutu Serca, Płuc i Krwi oraz przez komitet sterujący złożony z głównych badaczy z ośrodków.6 Niezależna Rada Monitorująca Danych i Bezpieczeństwa nadzorowała postępy badania. Badanie zostało zatwierdzone przez komisję ds. Przeglądu instytucjonalnego każdego szpitala i wszyscy pacjenci wyrazili świadomą zgodę.
Kwalifikowalność pacjentów, okres docierania i losowanie
Pacjenci z chorobą serca, u których frakcje wyrzutowe wynosiły 0,35 lub mniej, i którzy nie otrzymywali diuretyków, digoksyny lub leków rozszerzających naczynia w leczeniu niewydolności serca, kwalifikowali się do badania prewencyjnego. Pacjenci mogli otrzymywać leki moczopędne z nadciśnieniem, digoksyną w przypadku migotania przedsionków lub migotania przedsionków lub azotany z powodu dławicy piersiowej. Szczegóły pomiaru frakcji wyrzutowej, kryteriów wykluczenia, procedury przesiewowej i okresu docierania zostały już zgłoszone.1, 6 Pacjenci, którzy nie mieli dowodów na jawną niewydolność serca pod koniec trzytygodniowego okresu docierania , w którym otrzymali enalapryl w pierwszym tygodniu, a placebo w pozostałej części, zostali objęci próbą prewencyjną. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej enalapryl w początkowej dawce 2,5 mg dwa razy na dobę, która była stopniowo zwiększana do 10 mg dwa razy na dobę, o ile nie wystąpiły działania niepożądane lub odpowiadające placebo. Po randomizacji pacjenci byli widziani po dwóch tygodniach, sześciu tygodniach i czterech miesiącach, a następnie co cztery miesiące.
Działania następcze i wyniki
W momencie sporządzania niniejszego raportu nie był znany stan zdrowia czterech pacjentów w grupie leczonej enalaprilem i trzech w grupie placebo
[przypisy: apopatram cena, cku minsk maz, halp szczecin ]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

0 odpowiedzi na „jolanta paluch okulista poznań

 1. Papa Smurf pisze:

  Milo sie czytalo

 2. Eliza pisze:

  Article marked with the noticed of: termogeniki[…]

 3. Tobiasz pisze:

  mam wskazanie lekarza neurologa

 4. Sandbox pisze:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: kosmetyki do solarium[…]

 5. Matylda pisze:

  czy taki włókniak może zniknąć samoistnie?