Leczenie łagodnej, długotrwałej astmy ad

Mierzymy kontrolę astmy na podstawie potrzeby stosowania wziewnych .2-agonistów w celu kontrolowania objawów astmy, obecności objawów dziennych i nocnych, częstości zaostrzeń astmy, tolerancji wysiłku i czynności płuc. Pacjent dobrze radził sobie z tymi wszystkimi środkami i używa albuterolu zasadniczo tylko na zasadzie prewencyjnej przed ćwiczeniami; ma również normalną czynność płuc i od 4 lat nie ma zaostrzenia. Dlatego ustąpienie terapii jest odpowiednią strategią postępowania, a także zajmie się obawami pacjenta dotyczącymi długotrwałych działań niepożądanych kortykosteroidów.3 Oparta na objawach terapia za pomocą wziewnych kortykosteroidów i .2-agonistów jest stosunkowo nowym podejściem, ale jest poparta w literaturze.4 Ma wyraźne zalety dla pacjentów z łagodną uporczywą astmą, która jest dobrze kontrolowana, jak pacjent w przypadku winiety. Ta grupa jest szczególnie podatna na niezgodność, najprawdopodobniej ze względu na przerywany charakter objawów5. Jak wykazali Papi i in. w tym wydaniu czasopisma, tak potrzebne użycie beklometazonu i albuterolu (znanego również jako salbutamol poza Stanami Zjednoczonymi) w pojedynczym inhalatorze znacząco zmniejszyło ogólne zastosowanie kortykosteroidów, a jednocześnie utrzymało kontrolę astmy. Dawka beklometazonu w jednym badaniu (250 .g) w tym badaniu była znacznie wyższa niż w przypadku pacjenta zużywającego winietę (80 .g), więc stopień, w jakim stosowanie beklometazonu może ostatecznie zostać zmniejszone u pacjenta z konieczną koniecznością podejście nie jest znane.
Jednak ostatnie badania przeprowadzone przez sieć badań klinicznych Asthma Clinical National Heart, Lung and Blood Institute4 wykazały, że u pacjentów z łagodną uporczywą astmą stosowanie tak samo potrzebnych wziewnych kortykosteroidów zgodnie z planem działania opartym na objawach nie spowodowało w znaczących różnicach w porannym szczytowym natężeniu przepływu wydechowego w porównaniu z budesonidem dwa razy dziennie lub dwa razy dziennie zafirlukastem. W tym badaniu codzienne stosowanie budezonidu poprawiło FEV1 przed podaniem leku rozszerzającego oskrzela (ale nie FEV1 po podaniu czynnika rozszerzającego oskrzela), a także zwiększyło liczbę dni bezobjawowych w porównaniu z konieczną terapią.4 Jakość życia pacjentów otrzymujących każdy z leków reżim był podobny. Ponieważ pacjentka winiety jest zaniepokojona długotrwałym działaniem wziewnych kortykosteroidów i jest gotowa tolerować pewne nasilenie objawów, tak potrzebny schemat ma największy potencjał do zmniejszenia ekspozycji na kortykosteroidy, jednocześnie dostosowując leczenie bezpośrednio do jej objawów.
Konieczny do inhalacji schemat leczenia beklometazonem i albuterolem jest najodpowiedniejszym wyborem dla pacjenta, ponieważ aktualne wytyczne wskazują, że długo działający agoniści receptorów beta nie są wskazani do leczenia łagodnej uporczywej astmy.6 Modyfikator leukotrienów jest opcją, ale wymagałaby codziennego stosowania iw tym czasie jest lekiem drugiego rzutu do wziewnego kortykosteroidu stosowanego w leczeniu łagodnej uporczywej astmy.6 Długotrwałe korzyści z tak małej dawki wziewnych kortykosteroidów nie są znane, ponieważ badania kliniczne jeszcze nie zostały wykonane. Chociaż stosowanie wziewnych kortykosteroidów w sposób przerywany nie zostało wyraźnie zatwierdzone przez FDA, sensowne jest podawanie terapii obniżającej poziom w celu zmniejszenia ekspozycji na kortykosteroidy.
[przypisy: zaberd, hipokrates gorzów, cku minsk maz ]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

0 odpowiedzi na „Leczenie łagodnej, długotrwałej astmy ad

  1. Gabriela pisze:

    Istotne znaczenie mają tu metabolity wtórne

  2. Zero Charisma pisze:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dobry ortodonta kraków[…]

  3. Ludwik pisze:

    Chcialoby sie w to wierzyc