Wpływ wczesnego podawania produktu Enalapril na śmiertelność u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego - wyniki nowego skandynawskiego badania na przetrwanie Enalapril II (Consensus II) ad 6

Nasze odkrycia mogą mieć kilka wyjaśnień. Jedną z możliwości jest to, że zgłaszany wpływ inhibitorów ACE na rozszerzenie lewej komory (przebudowę) może nie przekładać się na poprawę przeżycia. Jeśli tak, nasza pierwotna hipoteza jest nieważna. Inną możliwością jest to, że dawka enalaprylu była niewystarczająca. Enalapril podawano dożylnie w celu szybkiego rozpoczęcia działania. W badaniu pilotażowym dla CONSENSUS II, 20 osiągnięto szybkie i wyraźn...

Randomizowane porównanie strategii zmniejszania leczenia w łagodnej, długotrwałej astmie

Wskazówki dotyczące leczenia zalecają stosowanie wziewnych kortykosteroidów u pacjentów z astmą, u których występują trwałe objawy i ustąpienie terapii do minimum niezbędnego do utrzymania kontroli astmy. Niezależnie od tego, czy pacjenci z astmą, która jest dobrze kontrolowana za pomocą wziewnych kortykosteroidów dwa razy na dobę, mogą otrzymać leczenie obniżające dawki z montelukastem raz na dobę (nasza pierwotna hipoteza) lub raz na dobę propionian flutykazonu pl...

jolanta paluch okulista poznań czesc 4

Mediana czasu do wystąpienia niewydolności serca wynosiła 8,3 miesiąca w grupie placebo. Czas potrzebny na opracowanie podobnej liczby zdarzeń w grupie leczonej enalaprylem wynosił 22,3 miesiąca. Znaczące zmniejszenie częstości występowania niewydolności serca obserwowano niezależnie od zastosowanej definicji niewydolności serca. Różnice w częstości występowania niewydolności serca obserwowano już po trzech miesiącach po randomizacji (143 pacjentów w grupie placebo w p...

Tynk cementowo- gliniany

W grupie o bardzo niskiej masie urodzeniowej różnice w tych stężeniach między pacjentami w wieku małych ciąż i osobami w wieku odpowiedniej ciąży nie były znaczące (zakres wartości P, 0,29 do 0,50). Różnice w ciśnieniu krwi między tymi podgrupami również nie były znaczące. Analiza post hoc, w której użyliśmy dziesiątego percentyla (punkt odchylenia standardowego, -1,3) jako punktu odcięcia dla określenia małego i odpowiedniego dla wieku ciążowego, również nie ...

Najnowsze zdjęcia w galerii postawnazdrowie:

331#lek do inhalacji dla dzieci , #apopatram , #al med , #histigen cena , #badania do celów sanitarno-epidemiologicznych , #histigen , #stomatolog warszawa centrum , #ile trwają studia medyczne , #hipokrates gorzów , #wzór bazetta ,