Niewydolnosc serca z zachowana frakcja wyrzutowa

Redfield (wydanie 10 listopada) zapewnia kompleksowy przegląd niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową. Ważną kwestią wymagającą dalszej dyskusji jest obecny brak zgodności między międzynarodowymi wytycznymi a kryteriami włączenia do randomizowanych badań dotyczących definicji niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową. Ponowne przypisanie pacjentów z niewydolnością serca z frakcją wyrzutową lewej komory w wysokości 40-49% do nowej podgrupy pośredniej według amerykańskich wytycznych2 oraz, bardziej zdecydowanie, przez wytyczne europejskie3, ma ważne implikacje. Wynikające z tego założenie wcześniej niejasnego progu frakcji wyrzutowej lewej komory wynoszącego 50% lub więcej dla pacjentów z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową pozornie podważa istniejącą bazę dowodową, biorąc pod uwagę, że we wszystkich przełomowych próbach do tej pory stosowano niższe kryteria dla frakcji wyrzutowej lewej komory serc a. dlatego też rekrutowano pacjentów, którzy nie kwalifikują się do włączenia. Ponadto, długo oczekiwane badanie PARAGON-HF (ClinicalTrials.gov number, NCT01920711), porównujące walsartan z sakubitrylem-walsartanem u pacjentów z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową, obecnie rekrutuje pacjentów z frakcją wyrzutową lewej komory większą niż 45%. Badanie to będzie zatem również obejmować pacjentów, którzy nie spełniają już kryteriów niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową zgodnie z aktualnymi wytycznymi. Czy zatem jest to ważność bazy dowodowej na niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową lub nowe wytyczne diagnostyczne, które należy poddać przeglądowi? Jonathan R. Dalzell, MB, Ch.B., MD Kirsty M. McDowell, MB, Ch.B. Golden Jubilee National Hospital, Glasgow, Wielka Brytania Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 3 Referencje1. Redfield MM. Niewydo lność serca z zachowaną frakcją wyrzutową. N Engl J Med 2016; 375: 1868-1877 Full Text Web of Science Medline 2. Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, i in. Wytyczne ACCF / AHA z 2013 r. Dotyczące postępowania w przypadku niewydolności serca: raport Amerykańskiej Fundacji Kardiologicznej / Grupy Zadaniowej Amerykańskiego Stowarzyszenia Serca na temat wytycznych postępowania. Circulation 2013; 128: e240-e327 Crossref Web of Science Medline 3. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, et al. 2016 Wytyczne ESC dotyczące diagnozy i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca: grupa zadaniowa do diagnozowania i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) opracowana ze szczególnym wkładem Stowarzyszenia Niewydolności Serca (HFA) ) ESC. Eur Heart J 2016; 37: 2129-2200 Crossref Web of Science Medline W przypadku występowania objawów niewydolności serca diagnoza niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową wym aga normalnej frakcji wyrzutowej lewej komory wynoszącej co najmniej 50%, podczas gdy wartości pomiędzy 40 a 49% stanowią szare pole. Zaburzenia czynności rozkurczowej to centralny mechanizm niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową. Chociaż częstość dysfunkcji rozkurczowej jest podobna u obu płci w populacji ogólnej, 1,2 kobiet jest dwukrotnie częściej niż mężczyźni z powodu niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową.3 W przypadku danej objętości końcowo-rozkurczowej kobiety średnio mają większa objętość wyrzutowa niż serca męskie, co daje mniejszą objętość końcową skurczową i wyższą frakcję wyrzutową lewej komory.4 Biorąc pod uwagę, że średnia frakcja wyrzutowa lewej komory wynosi około 75% u kobiet, w porównaniu z 70% u mężczyzn, 4 sugerowano, że dysfunkcja skurczowa u wielu kobiet może wystąpić przy pozornie normalnej frakcji wyrzutowej lewej komory wynoszącej 50 do 60% .3,4 W tym materiale pojawia się pytanie, czy ta sama wartość podziału frakcji wyrzutowej lewej komory na określenie serca niepowodzenie z zachowaną frakcją wyrzutową powinno być stosowane u obu płci. Dr Viktor Čulić, Ph.D. University Hospital Center Split, Split, Chorwacja -com.hr Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 4 Referencje1. Kuznetsova T, Herbots L, López B, i in. Rozpowszechnienie dysfunkcji rozkurczowej lewej komory w populacji ogólnej. Circ Heart Fail 2009; 2: 105-112 Crossref Web of Science Medline 2. Abhayaratna WP, Marwick TH, Smith WT, Becker NG. Charakterystyka dysfunkcji rozkurczowej lewej komory w społeczeństwie: badanie echokardiograficzne. Heart 2006; 92: 1259-1264 Crossref Web of Science Medline 3. Scantlebury DC, Borlaug BA. Dlaczego kobiety częściej niż mężczyźni rozwijają niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową? Curr Opin Cardiol 2011; 26: 562-568 Crossref Web of Science Medline 4 Chung AK, Das SR , Leonard D, i in. Kobiety mają wyższe frakcje wyrzutowe lewej komory niż mężczyź [patrz też: Psycholog, lekarz, darmowe leczenie ]

[więcej w: molsidomina, ile lat trwają studia, zaberd ]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

0 odpowiedzi na „Niewydolnosc serca z zachowana frakcja wyrzutowa

 1. Laura pisze:

  [..] Cytowany fragment: leki[…]

 2. Victoria pisze:

  marchewka kalorie nie ma za dużo,

 3. Róża pisze:

  [..] Cytowany fragment: potykacze[…]

 4. Esquire pisze:

  leczenie raka jądra polega na jego usunięciu

 5. Dorian pisze:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: Botoks Kielce[…]

 6. Eryk pisze:

  to nie jabłka, ażeby można je było spożywać w dowolnej ilości