Ratowanie stosowania beklometazonu i albuterolu w pojedynczym inhalatorze łagodnej astmy ad 7

Zgodnie z analizą przeprowadzoną tylko w ostatniej obserwacji, odsetek dni wolnych od objawów był znacznie wyższy w grupie otrzymującej regularną terapię beklometazonem niż w grupie otrzymującej tak potrzebną terapię albuterolową (Tabela 2). W porównaniu z wartościami wyjściowymi odsetek dni bezobjawowych znacznie wzrósł we wszystkich grupach, z wyjątkiem grupy otrzymującej w razie potrzeby leczenie albuterolem, w którym znacząco wzrosła liczba nocnych przebudzeń (tabele A i B dodatku dodatkowego). Zgodnie z analizą maksymalnego prawdopodobieństwa, zwykła grupa beklometazonu miała mniej objawów astmy w ciągu dnia w ciągu 6 miesięcy niż na początku badania. Zaostrzenia
Rycina 4. Rycina 4. Szacunki Kaplana-Meiera dotyczące czasu do pierwszego zaostrzenia astmy u zmodyfikowanej populacji, której celem jest leczenie. Znaki kleszczowe stanowią pierwsze zaostrzenie astmy. W razie potrzeby terapia skojarzona składała się z placebo dwa razy dziennie oraz 250 .g beklometazonu i 100 .g albuterolu w jednym inhalatorze; w razie potrzeby terapia albuterolem, placebo dwa razy dziennie plus 100 .g albuterolu w razie potrzeby; regularna terapia beklometazonem, 250 .g beklometazonu dwa razy dziennie i 100 .g albuterolu w razie potrzeby; i regularną terapię skojarzoną, 250 .g beklometazonu i 100 .g albuterolu w jednym inhalatorze dwa razy dziennie plus 100 .g albuterolu w razie potrzeby.
W trakcie badania wystąpiło 237 zaostrzeń (z których 17 było ciężkich), 38 (brak ciężkich) u pacjentów otrzymujących taką samą terapię skojarzeniową, 83 (w tym 10 ciężkich) u pacjentów otrzymujących tak potrzebną terapię albuterolem, 33 (w tym 4 ciężki) u osób otrzymujących regularne leczenie beklometazonem i 83 (3 ciężkie) u osób otrzymujących regularne leczenie skojarzone. Średnia liczba zaostrzeń na pacjenta w ciągu roku była niższa w grupie, która wymagała leczenia (0,74) oraz w zwykłej grupie beklometazonu (0,71) niż w grupie wymagającej leczenia albuterolem (1,63, p <0,001) oraz w regularnej kombinacji grupa (1,76, P <0,001) (tabela C w dodatkowym dodatku). Odsetek pacjentów z co najmniej jednym zaostrzeniem nie różnił się znacząco w grupie otrzymującej taką samą terapię skojarzoną (4,92%) i grupą otrzymującą regularne leczenie beklometazonem (5,66%, p = 0,802) lub grupą otrzymującą regularną terapię skojarzoną (10.09 %, P = 0,133). Odsetek pacjentów z co najmniej jednym zaostrzeniem był znacząco niższy zarówno w grupie otrzymującej w razie potrzeby terapię skojarzoną jak iw grupie otrzymującej regularne leczenie beklometazonem niż w grupie otrzymującej w razie potrzeby leczenie albuterolem (17,80%) (P = 0,002 i P = 0,005) (tab. C i ryc. w dodatkowym dodatku). Analiza Kaplana-Meiera wykazała, że czas do pierwszego zaostrzenia różnił się istotnie pomiędzy grupami, z najkrótszym czasem do pierwszego zaostrzenia w tak potrzebnej grupie albuterolu (P = 0,003 w teście log-rank) (Figura 4).
Przyjmowanie leku do badań
Łączna dawka (średnia . odchylenie standardowe) tak krótko działających .2-agonistów była mniejsza u pacjentów otrzymujących taką samą terapię skojarzoną (7,39 . 10,10 mg) niż u pacjentów otrzymujących tak potrzebną terapię albuterolową (9,74 . 14,17 mg) oraz był podobny do tego u pacjentów otrzymujących regularne leczenie beklometazonem (6,5 . 9,02 mg) i otrzymujących regularne leczenie skojarzone (7,25 . 10,50 mg), ale różnice nie były znaczące (ogólnie P = 0,06).
Łączna dawka wziewnego beklometazonu była znacząco niższa w grupie otrzymującej w razie potrzeby terapię skojarzoną (18,48 . 25,25 mg) niż w grupie otrzymującej regularne leczenie beklometazonem (76,97 . 17,35 mg, p <0,001) lub grupą otrzymującą regularną terapię skojarzoną ( 77,07 . 17,55 mg, p <0,001) (ryc [podobne: hipokrates gorzów, apopatram cena, ile trwają studia medyczne ]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

0 odpowiedzi na „Ratowanie stosowania beklometazonu i albuterolu w pojedynczym inhalatorze łagodnej astmy ad 7

  1. Lilianna pisze:

    Alergia na białka mleka krowiego

  2. Midas pisze:

    [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: oxandrolon[…]

  3. Flakes pisze:

    Jak masz bule takie jak ja to musze ci wspulczóc tylko