Archiwa tagu: polstarter

jolanta paluch okulista poznań cd

Średnia obserwacja wyniosła 37,4 miesiąca (zakres od 14,6 do 62,0). Śmiertelność Rysunek 1. Rysunek 1. Całkowita śmiertelność (górny panel) i śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych (dolny panel) w próbie prewencyjnej. Liczby na dole wykresu to liczba pacjentów w każdej grupie, którzy … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania jolanta paluch okulista poznań cd została wyłączona

Przebieg napadów padaczkowych po leczeniu torbielowatym ad 6

Przeciwnie, 80 procent torbieli, które spontanicznie zniknęły u pacjentów w grupach 2 i 3, pozostawiło widoczne ziarniniaki w miejscu cysticerci35 (ryc. 1D). U pacjentów leczonych środkami torbielowatymi zmiany torbielowate ustąpiły w ciągu trzech miesięcy po leczeniu, podczas gdy cysty, które … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Przebieg napadów padaczkowych po leczeniu torbielowatym ad 6 została wyłączona

Przebieg napadów padaczkowych po leczeniu torbielowatym cd

Większość z tych pacjentów zdecydowała się na interwencję chirurgiczną nad leczeniem torbielowatym. Pacjenci byli obserwowani z powodu padaczki średnio przez 27 . 10 miesięcy przed operacją i byli obserwowani przez 41 . 9 miesięcy po operacji. W badaniu nie uczestniczył … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Przebieg napadów padaczkowych po leczeniu torbielowatym cd została wyłączona

Wpływ wczesnego podawania produktu Enalapril na śmiertelność u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego – wyniki nowego skandynawskiego badania na przetrwanie Enalapril II (Consensus II) czesc 4

W związku z tym pozostałe 6090 pacjentów zostało losowo przydzielonych do jednej z grup leczenia, 3046 do grupy placebo i 3044 do grupy enalaprylu. Historia medyczna i cechy kliniczne obu grup były podobne w punkcie wyjściowym (Tabela 1). Średni wiek … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Wpływ wczesnego podawania produktu Enalapril na śmiertelność u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego – wyniki nowego skandynawskiego badania na przetrwanie Enalapril II (Consensus II) czesc 4 została wyłączona

Wpływ kaptoprilu na śmiertelność i zachorowalność u pacjentów z dysfunkcją lewej komory po zawale mięśnia sercowego – wyniki przeżycia i próba powiększenia komorowego ad 9

Istotnie, w tym badaniu połączenie powiększenia komory i podwyższonego stężenia neurohormonów w osoczu w linii podstawowej wiązało się z większym ryzykiem zgonu niż to stwierdzone dla każdego z tych niekorzystnych wskaźników prognostycznych osobno.36 Ponadto, inne zapobiegające niedokrwieniu mechanizmy kaptoprilu może … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Wpływ kaptoprilu na śmiertelność i zachorowalność u pacjentów z dysfunkcją lewej komory po zawale mięśnia sercowego – wyniki przeżycia i próba powiększenia komorowego ad 9 została wyłączona

Wpływ kaptoprilu na śmiertelność i zachorowalność u pacjentów z dysfunkcją lewej komory po zawale mięśnia sercowego – wyniki przeżycia i próba powiększenia komorowego cd

Jak określono prospektywnie przez Komitet Monitorujący dane i bezpieczeństwo, pacjenci po przeszczepieniu serca zostali zaklasyfikowani do osób, które zmarły z przyczyn sercowo-naczyniowych. Kilka prospektywnie określonych miar wyniku służyło za punkty końcowe: śmiertelność ze wszystkich przyczyn; śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych; śmiertelność … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Wpływ kaptoprilu na śmiertelność i zachorowalność u pacjentów z dysfunkcją lewej komory po zawale mięśnia sercowego – wyniki przeżycia i próba powiększenia komorowego cd została wyłączona

Neurocysticercosis w ortodoksyjnej społeczności żydowskiej w Nowym Jorku ad

Charakterystyka kliniczna i serologiczna czterech pacjentów w Nowym Jorku z Neurocysticercosis i wyniki serologicznych badań przesiewowych bezpośrednich członków rodziny. Czterech pacjentów, dwie kobiety i dwóch mężczyzn, miało 6 do 39 lat, gdy pojawiły się objawy (Tabela 1). Choroby charakteryzowały się … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Neurocysticercosis w ortodoksyjnej społeczności żydowskiej w Nowym Jorku ad została wyłączona

Idiotypowa nefropatia IgA u pacjentów z infekcją ludzkim niedoborem odporności ad 6

Katz i wsp. Znaleziono również dowody krążących kompleksów immunologicznych, czynnik reumatoidalny IgA i przeciwciała IgA przeciwko HIV u pacjentów z zakażeniem wirusem HIV i nefropatią IgA, ale nie mogli wykazać genomu wirusowego za pomocą technik hybrydyzacji immunohistochemicznej lub in situ.7 … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Idiotypowa nefropatia IgA u pacjentów z infekcją ludzkim niedoborem odporności ad 6 została wyłączona

Idiotypowa nefropatia IgA u pacjentów z infekcją ludzkim niedoborem odporności

U pacjentów z zakażeniem ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV) opisano kilka zespołów nerkowych. Najczęstszą nieprawidłowością nerek jest ogniskowa segmentowa stwardnienie kłębków nerkowych, 2 3 ale niektórzy pacjenci mają dowody nefropatii immunologicznej, 2 3, w tym błonoproliferacyjne i rozliczne rozrostowe zapalenie … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Idiotypowa nefropatia IgA u pacjentów z infekcją ludzkim niedoborem odporności została wyłączona