Udar mózgu i krwawienie w migotaniu przedsionków z przewlekłą chorobą nerek AD 4

Wśród pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek w fazie końcowej nie stwierdzono istotnego związku między ryzykiem udaru lub ogólnoustrojowej zakrzepicy z zatorami a dawką diuretyków pętlowych (Tabela 6 w Dodatku uzupełniającym). Spośród analizowanych grup diagnostycznych ryzyko udaru lub ogólnoustrojowej choroby zakrzepowo-zatorowej wzrosło w największym stopniu u pacjentów z nefropatią nadciśnieniową, a najniższym u osób z przewlekłą nefropatią cewkowo-śródmiąższową (dla których wzrost ryzyka nie był znaczący, patrz Tabela 6 w Dodatek dodatkowy). Leczenie warfaryną wiązało się ze znacznie zmniejszonym ryzykiem udaru lub ogólnoustrojowej zakrzepicy zatorowej ogólnie i wśród pacjentów wymagających leczenia nerkozastępczego oraz z nieistotnym zmniejszeniem ryzyka u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek w fazie końcowej (Tabela 3). W analizie, w której porównywano wszystkich pacjentów z chorobą nerek z chorymi na nerki, warfaryna zmniejszała ryzyko udaru lub ogólnoustrojowej choroby zakrzepowo-zatorowej (współczynnik ryzyka 0,76; 95% CI, 0,64 do 0,91; P = 0,003), podobnie jak warfaryna plus kwas acetylosalicylowy (współczynnik ryzyka, 0,74; 95% CI, 0,56 do 0,98; P = 0,04). Aspiryna wiązała się ze zwiększonym ryzykiem udaru lub ogólnoustrojowej zakrzepicy z zatorami ogólnymi (Tabela 3) oraz wśród pacjentów z chorobą nerek, w porównaniu z pacjentami bez choroby nerek (współczynnik ryzyka, 1,17, 95% CI, 1,01 do 1,35; P = 0,04). Ryzyko udaru lub ogólnoustrojowej choroby zakrzepowo-zatorowej w związku z przewlekłą chorobą nerek było tej samej wielkości w modelach regresji wieloczynnikowej Coxa, które zostały dostosowane do wszystkich podstawowych cech charakterystycznych (ryc. w dodatkowym dodatku).
Ryzyko krwawienia
Tabela 4. Tabela 4. Wskaźniki zagrożenia dla krwawienia. Ryzyko krwawienia było wyższe u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek w fazie końcowej, a wśród osób wymagających leczenia nerkozastępczego niż u pacjentów bez choroby nerek, a leczenie warfaryną, aspiryną lub oboma narastającymi zwiększało to ryzyko (Tabela 4). Wśród wszystkich pacjentów z jakąkolwiek chorobą nerek, w porównaniu z tymi, którzy nie mieli choroby nerek, zwiększało się ryzyko krwawienia przy warfarynie (współczynnik ryzyka 1,33, 95% CI, 1,16 do 1,53, P <0,001), aspiryna (zagrożenie stosunek, 1,17, 95% CI, 1,02 do 1,34, P = 0,03), warfaryna plus kwas acetylosalicylowy (współczynnik ryzyka 1,61, 95% CI, 1,32 do 1,96, P <0,001). Wśród pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek w fazie końcowej ryzyko krwawienia wzrosło po zastosowaniu większej dawki diuretyków pętlowych (Tabela 6 w Dodatku uzupełniającym). Ryzyko krwawienia było najwyższe wśród pacjentów z przewlekłym zapaleniem kłębuszków nerkowych i najniższe wśród osób z przewlekłą nefropatią cewkowo-śródmiąższową (Tabela 6 w Dodatku uzupełniającym). Ryzyko krwawienia wśród pacjentów z przewlekłą chorobą nerek było podobnej wielkości w modelu wieloczynnikowej regresji Coxa (ryc. w dodatkowym dodatku).
Ryzyko zawału mięśnia sercowego i śmierci z dowolnej przyczyny
Na podstawie wieloczynnikowych modeli regresji Coxa, nieterminalna przewlekła choroba nerek i choroby wymagające terapii nerkozastępczej wiązały się zarówno ze zwiększonym ryzykiem zawału mięśnia sercowego, jak i bez choroby nerek (współczynnik ryzyka z nieskończonością przewlekła choroba nerek, 2,00, 95% CI, 1,86 do 2,16, P <0,001, współczynnik ryzyka z chorobą wymagającą terapii nerkozastępczej, 3,00, 95% CI, 2,58 do 3,50, P <0,001). Obydwie kategorie chorób nerek były również związane ze zwiększonym ryzykiem zgonu z jakiejkolwiek przyczyny (współczynnik ryzyka z przewlekłą niewydolnością nerek w fazie końcowej, 2,37; 95% CI, 2,30 do 2,44; P <0,001, współczynnik ryzyka z chorobą wymagającą nerek terapia zastępcza, 3,35; 95% CI, 3,13 do 3,58; P <0,001) (ryc. w dodatkowym dodatku).
Dyskusja
W dużym badaniu kohortowym stwierdziliśmy, że wśród pacjentów z migotaniem przedsionków, przewlekła niewydolność nerek i choroba wymagająca terapii nerkozastępczej były związane ze zwiększonym ryzykiem udaru lub ogólnoustrojowej choroby zakrzepowo-zatorowej i krwawienia. U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek w stadium końcowym ryzyko udaru lub ogólnoustrojowej choroby zakrzepowo-zatorowej nie było zależne od ciężkości choroby nerek (określonej przez intensywność leczenia za pomocą diuretyków pętlowych), podczas gdy ryzyko krwawienia było związane z dawka diuretyków pętlowych oraz przyczyna przewlekłej choroby nerek. Ryzyko zawału mięśnia sercowego i zgonu z jakiejkolwiek przyczyny również wzrosło u pacjentów z migotaniem przedsionków, którzy mieli przewlekłą chorobę nerek, w porównaniu z tymi, którzy nie mieli choroby nerek. Ponadto stwierdziliśmy, że warfaryna zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru lub ogólnoustrojowej choroby zakrzepowo-zatorowej w całej badanej populacji oraz wśród pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, podczas gdy kwas acetyl
[więcej w: kardiolog kielce, ginekolog Warszawa, badanie kardiologiczne ]
[więcej w: molsidomina, ile lat trwają studia, zaberd ]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

0 odpowiedzi na „Udar mózgu i krwawienie w migotaniu przedsionków z przewlekłą chorobą nerek AD 4

 1. Cabbie pisze:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: Catering dietetyczny Kraków[…]

 2. Kazimierz pisze:

  Słyszałam że pomaga na dolegliwości trawienne

 3. Norbert pisze:

  [..] Odniesienie w tekscie do badanie słuchu[…]

 4. Jerzy pisze:

  Medycyna sryna…