Wpływ kaptoprilu na śmiertelność i zachorowalność u pacjentów z dysfunkcją lewej komory po zawale mięśnia sercowego – wyniki przeżycia i próba powiększenia komorowego ad 7

Wpływ leku na redukcję ryzyka w podgrupach był zasadniczo jednolity. Skuteczność kaptoprilu była szczególnie ważna u pacjentów z klasy I wg Killipa – tj. U tych, u których nie występowały przejściowe przekrwienie płucne w momencie ostrego zawału mięśnia sercowego. Model proporcjonalnego zagrożenia dla śmiertelności ze wszystkich przyczyn wykazał znaczący wpływ kaptoprilu na zmniejszenie umieralności niezależnie od wieku, frakcji wyrzutowej, przebytego zawału serca, płci, ciśnienia tętniczego w linii podstawowej oraz stosowania leczenia trombolitycznego, aspiryny lub beta -blokery (P = 0,013). Zgodność z leczeniem i zdarzeniami niepożądanymi
Liczba pacjentów przyjmujących przypisane im leki badawcze w ciągu jednego roku była podobna w grupie placebo (808 z 985 lub 82 procent) i grupa z kaptoprilem (787 z 1001 lub 79 procent). Podczas ostatniej wizyty studyjnej, 73 procent pacjentów, którzy przeżyli w grupie placebo (612 z 841) i 70 procent osób z grupy kaptoprilu (619 z 887) nadal przyjmowało badany lek (P nieistotne). Spośród tych pacjentów 90% osób z grupy placebo (549 z 612) i 79% osób z grupy kaptoprilu (486 z 619) osiągnęło docelową dawkę 150 mg na dobę po randomizacji. Stosowanie beta-blokerów, kwasu acetylosalicylowego, naparstnicy i azotanów było podobne w obu grupach. U pacjentów przyjmujących placebo częściej stosowano leczenie moczopędne (38% vs. 32% dla kaptoprilu, p = 0,002), co jest zgodne z częstszym występowaniem objawowej niewydolności serca w tej grupie.
Następujące objawy zgłaszano istotnie częściej u pacjentów leczonych kaptoprilem (tj. Nieskorygowany punkt z dla nadmiaru w stosunku do placebo był wyższy niż 1,96): zawroty głowy (5 procent), zmiana smaku (2 procent), kaszel (6 procent ) i biegunka (2 procent). Następująca liczba pacjentów przerwała stosowanie badanego leku w czasie wystąpienia tych działań niepożądanych: 25 w grupie placebo i 32 w grupie z kaptoprilem, u których występowały zawroty głowy (P nieistotne); Odpowiednio 5 i 9, którzy mieli zmianę smaku (P nieistotne); 9 i 27 z kaszlem (P = 0,003); i żaden z biegunką.
Dyskusja
Rokowanie osób, które przeżyły zawał mięśnia sercowego, związane jest ze złożonymi interakcjami obejmującymi szereg cech, takich jak wiek, współistniejące stany, stopień choroby wieńcowej, skłonność do zaburzeń rytmu serca, a przede wszystkim stopień dysfunkcji lewej komory.2. 3, 5, 19 Leczenie osób po przebytym zawale serca znacznie się rozwinęło dzięki podejściom terapeutycznym opracowanym w celu zmniejszenia zarówno progresji choroby wieńcowej, jak i możliwości reokluzji wieńcowej. Interwencje dotyczące postępowania w chorobie niedokrwiennej serca, takie jak modyfikacja czynników ryzyka i podawanie leków blokujących receptory beta-adrenergiczne, kwas acetylosalicylowy i leki przeciwzakrzepowe oraz u odpowiednich pacjentów rewaskularyzacja wieńcowa, zmniejszają ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych po zawale mięśnia sercowego. .20 21 22 23 24 Celem niniejszego badania było ustalenie, czy można osiągnąć dalszą poprawę przeżycia po zawale mięśnia sercowego przez wczesne rozpoczęcie i długotrwałe podawanie leku z inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę, terapia złagodzenie postępującej dysfunkcji lewej komory, najważniejszego czynnika prognostycznego dla przeżycia.
Stosując randomizowaną, kontrolowaną, podwójnie ślepą próbę, wykazaliśmy w tym badaniu, że długotrwałe leczenie kaptoprilem u osób, które przeżyły zawał mięśnia sercowego z uciśniętymi frakcjami wyrzutowymi lewej komory, ale bez jawnej niewydolności serca, prowadziło do zmniejszenia zarówno śmiertelności całkowitej, jak i sercowo-naczyniowej, w częstości występowania ciężkiej zastoinowej niewydolności serca i nawracającego zawału mięśnia sercowego oraz w odsetku pacjentów, którzy zmarli lub przeżyli z wyraźnym pogorszeniem frakcji wyrzutowej lewej komory
[więcej w: domat nysa, histigen cena, apopatram cena ]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

0 odpowiedzi na „Wpływ kaptoprilu na śmiertelność i zachorowalność u pacjentów z dysfunkcją lewej komory po zawale mięśnia sercowego – wyniki przeżycia i próba powiększenia komorowego ad 7

 1. Patryk pisze:

  [..] Cytowany fragment: Dentysta Wejherowo[…]

 2. Blanka pisze:

  U mnie zmęczenie zazwyczaj nasilało się jesienią i zimą

 3. Knuckles pisze:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu ortodonta bielsko[…]

 4. Artur pisze:

  poza tym skurcze, bóle głowy, nerwowość