Wpływ kaptoprilu na śmiertelność i zachorowalność u pacjentów z dysfunkcją lewej komory po zawale mięśnia sercowego – wyniki przeżycia i próba powiększenia komorowego ad 8

Te korzystne działania potwierdzają hipotezę badania, że interwencja terapeutyczna ukierunkowana na atenuację postępującej dylatacji i dysfunkcji lewej komory doprowadziłaby do poprawy wyników klinicznych. Selekcja pacjentów z obiektywnymi dowodami na dysfunkcję lewej komory (frakcja wyrzutowa, .40 procent) była oparta na odkryciu we wcześniejszych badaniach klinicznych15, 16, że kaptopryl osłabiał poszerzenie komorowe u takich pacjentów. Wykluczenie z tej próby pacjentów z objawową niewydolnością serca, którzy wymagali środków rozszerzających naczynia, było oparte na wykazanej skuteczności tej terapii w leczeniu niewydolności serca.25 26 27 W niniejszym badaniu skuteczność leczenia kaptoprilem w zmniejszaniu śmiertelności i zapadalności ciężkich niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych był widoczny tylko w przypadku dłuższych obserwacji (ryc. i 2), podkreślając wartość tego czynnika jako terapii zapobiegawczej u pacjentów z dysfunkcją lewej komory, ale bez jawnej niewydolności serca po przebytym zawale mięśnia sercowego. Osoby, które przeżyły zawał mięśnia sercowego są narażone na wysokie ryzyko rozwoju objawowej niewydolności serca. W badaniu Framingham ryzyko tego stanu u pacjentów z zawałem serca było 7 do 10 razy większe niż w dopasowanej populacji normalnej [28], a częstość występowania objawowej niewydolności serca stopniowo wzrastała w latach po przebytym zawale mięśnia sercowego.1 w przypadku śmiertelności, ryzyko jawnej niewydolności serca jest również związane z ciężkością dysfunkcji lewej komory – tj. u pacjentów z frakcjami wyrzutowymi lewej komory mniej niż 40 procent, u których zawał występuje większe prawdopodobieństwo jawnej niewydolności serca. [29] 30 Niniejsze badanie pokazuje, że długotrwałe podawanie kaptoprilu tej populacji wysokiego ryzyka doprowadziło do zmniejszenia nie tylko częstości występowania objawowej niewydolności serca, ale także liczby kolejnych zgonów.
Początkowym uzasadnieniem naszych badań była hipoteza, że osłabienie powiększenia komory może przynieść korzyść kliniczną. Ilościowe badanie echokardiograficzne w podgrupie badanych pacjentów zostało zaprojektowane w celu ustalenia, czy proponowane korzyści terapii kaptoprilem pod względem wyników klinicznych można przypisać temu osłabieniu. Rozmiar komorowy, określany ilościowo jako echokardiograficznie wyznaczony obszar komory w skurczu lub rozkurczu, na linii podstawowej, był rzeczywiście najsilniejszym niezależnym czynnikiem prognostycznym niekorzystnego wyniku sercowo-naczyniowego.31 Większy wzrost wielkości komory wystąpił u pacjentów, którzy następnie zmarli lub u których niewydolność serca rozwinęła się podczas okresu kontrolnego.32 Pozostaje do ustalenia, czy te zmiany wielkości lewej komory są związane ze zdarzeniami sercowo-naczyniowymi w dwóch grupach leczenia i czy korzystny wpływ terapii kaptoprilem jest związany z osłabieniem powiększenia komory.
Korzystne działanie kaptoprilu może również częściowo wynikać z bezpośredniego hamowania proponowanych szkodliwych skutków aktywacji neurohumoralnej33. System renina-angiotensyna może być aktywowany po ostrym zawale mięśnia sercowego.34 U pacjentów z ciężką przewlekłą niewydolnością serca stopień Aktywacja jest silnym wyznacznikiem przeżywalności33. Niedawne badania eksperymentalne wykazały, że mojemu wpływowi na miocytolizę wytwarzaną przez endogenną angiotensynę II można zapobiegać za pomocą terapii kaptoprylem.35 Te rzekome mechanizmy, za pomocą których kaptopryl wywiera korzystne działanie (tj. osłabienie przebudowy komory i hamowanie aktywacji neurohormonalnej) nie wykluczają się wzajemnie
[patrz też: apopatram, cku minsk maz, ile lat trwają studia ]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

0 odpowiedzi na „Wpływ kaptoprilu na śmiertelność i zachorowalność u pacjentów z dysfunkcją lewej komory po zawale mięśnia sercowego – wyniki przeżycia i próba powiększenia komorowego ad 8

  1. Leo pisze:

    Polecam sobie poczytać tutaj o konsekwencjach

  2. Milan pisze:

    Article marked with the noticed of: dietetyk[…]

  3. Laura pisze:

    Nie bardzo zrozumialem zasade tego