Wpływ kaptoprilu na śmiertelność i zachorowalność u pacjentów z dysfunkcją lewej komory po zawale mięśnia sercowego – wyniki przeżycia i próba powiększenia komorowego cd

Jak określono prospektywnie przez Komitet Monitorujący dane i bezpieczeństwo, pacjenci po przeszczepieniu serca zostali zaklasyfikowani do osób, które zmarły z przyczyn sercowo-naczyniowych. Kilka prospektywnie określonych miar wyniku służyło za punkty końcowe: śmiertelność ze wszystkich przyczyn; śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych; śmiertelność połączona ze zmniejszeniem frakcji wyrzutowej o co najmniej 9 jednostek u pacjentów, którzy przeżyli, jak określono przez porównanie ventriculogramów radionuklidu na linii podstawowej i na końcu badania17; chorobowość sercowo-naczyniowa, definiowana jako rozwój ciężkiej zastoinowej niewydolności serca lub nawrót śmiertelnego lub nieinfuzyjnego zawału mięśnia sercowego; oraz połączenie śmiertelności z chorobami sercowo-naczyniowymi i chorobowości. Dwa punkty końcowe ciężkiej niewydolności serca (niepowodzenie leczenia) zostały zdefiniowane prospektywnie. Pierwszym był rozwój jawnej niewydolności serca, która utrzymywała się pomimo podawania leków moczopędnych i naparstnicy, co wymagało leczenia inhibitorami konwertazy angiotensyny. Po powiadomieniu Centrum Koordynacji Klinicznej i potwierdzeniu, że pacjenta nie można odpowiednio leczyć za pomocą konwencjonalnej terapii (dostosowania dietetyczne, diuretyki lub naparstnicy), leczenie badawcze przerwano tak, aby poddać otwartej terapii enzymem konwertującym angiotensynę inhibitor mógł zostać uruchomiony. Drugim punktem końcowym była hospitalizacja z powodu zastoinowej niewydolności serca. Komitet Klasyfikacji Śmierci wyznaczył przyczyny zgonu na podstawie zaślepionego przeglądu. Zawał mięśnia sercowego, który wystąpił po randomizacji, został zdefiniowany przez ośrodek kliniczny lub Komitet Klasyfikacji Śmierci. Pomiary enzymatyczne wszystkich pacjentów z klinicznie opisanymi zawałami serca poddano niezależnej analizie w celu ustalenia, czy poziomy kinazy kreatynowej są 2-krotnie wyższe od górnej granicy normy, przy braku wyników dodatnich dla izoformy mięśnia sercowego (MB) lub 1,5-krotności górnej granicy w obecność izoformy MB – wartości określone w protokole jako kryteria zawału mięśnia sercowego. Laboratorium rtęciowej radionuklidów oceniło 34 procent podstawowych frakcji wyrzutowych. Analiza statystyczna
Metody statystyczne zastosowane w badaniu opisano szczegółowo w innym miejscu.17 Wszystkie analizy przeprowadzono na zasadzie zamiaru leczenia, a wartości P były dwustronne. Porównywalność charakterystyk linii podstawowej w dwóch grupach leczenia została potwierdzona testami chi-kwadrat dla zmiennych jakościowych i standardowych testów normalnych (z) dla zmiennych ciągłych. Obliczono wartości Kaplana-Meiera18 dla rozkładów czasu z randomizacji do zdarzeń klinicznych będących przedmiotem zainteresowania. W celu porównania grup kaptoprilu i placebo w odniesieniu do punktów końcowych, określiliśmy redukcje ryzyka, wartości P i przedziałów ufności za pomocą analizy proporcjonalnych zagrożeń, z wyjątkiem punktów końcowych odnoszących się do frakcji wyrzutowych, które analizowano za pomocą chi-kwadrat. test. Model regresji proporcjonalnych zagrożeń wraz z współzmiennymi zależnymi od czasu zastosowano do oceny względnego ryzyka zgonu u pacjentów z niewydolnością serca, którzy wymagali leczenia otwartymi testami z inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę lub hospitalizacją.
[patrz też: peptydy natriuretyczne, histigen, polstarter ]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

0 odpowiedzi na „Wpływ kaptoprilu na śmiertelność i zachorowalność u pacjentów z dysfunkcją lewej komory po zawale mięśnia sercowego – wyniki przeżycia i próba powiększenia komorowego cd

  1. Maciej pisze:

    jedni pisza tak drudzy inaczej

  2. Barbara pisze:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu psycholog w Rzeszowie[…]

  3. Bugger pisze:

    Sugeruje poczytać o nietolerancji i alergiach