Wpływ przeciwciała monoklonalnego na PCSK9 na cholesterol LDL AD 3

Oceny bezpieczeństwa przeprowadzone w te same dni obejmowały ocenę parametrów życiowych, badanie fizykalne, badania krwi i elektrokardiografię. Szczegóły pomiarów laboratoryjnych znajdują się w Dodatku Uzupełniającym. Analiza statystyczna
Pierwszorzędowym punktem końcowym we wszystkich trzech badaniach była częstość i ciężkość niepożądanych zdarzeń związanych z leczeniem. Populacja bezpieczeństwa w tym celu obejmowała wszystkie osobniki w każdym badaniu, które otrzymały co najmniej jedną dawkę badanego leku. Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały względną i bezwzględną zmianę mierzonego i obliczonego poziomu cholesterolu LDL w surowicy, całkowitego cholesterolu i innych poziomów lipidów i lipoprotein w surowicy od wartości początkowej do każdej wizyty.
Wyniki dla wszystkich pacjentów w grupach placebo zebrano w ramach każdego z badań z pojedynczą dawką. W badaniu obejmującym wiele dawek, wyniki dla wszystkich osobników w grupach otrzymujących placebo łączono w pulę dla każdej kohorty badania (osobnicy z heterozygotyczną rodzinną hipercholesterolemią lub hipercholesterolemią niewłasnowodną otrzymujący leczenie statyną i osobnicy z niefemilową hipercholesterolemią otrzymywali tylko zmodyfikowaną dietę). Brakujące wartości były imputowane ostatnią obserwowaną obserwacją (u pięciu pacjentów w badaniu jednodawkowym podawania dożylnego, sześciu pacjentów w badaniu podawania dawki pojedynczej podskórnie oraz u żadnego z pacjentów w badaniu z dawkami wielokrotnymi). W badaniu obejmującym wiele dawek, wyniki w 57 dniu badania, punkt, w którym można było obserwować skutki podawania w odstępach dwutygodniowych, wybrano do porównania efektów lipidów i lipoprotein.
W badaniach z pojedynczą dawką oszacowano, że rekrutacja sześciu osobników na grupę dawek zapewnia moc co najmniej 80% do wykrywania średniej (? SD) różnicy 30 ? 15% między REGN727 a placebo w średniej procentowej zmianie w Cholesterol LDL od linii podstawowej, z dwustronnym testem na poziomie istotności 0,05. W badaniu obejmującym wiele dawek porównano również grupę pacjentów otrzymujących placebo z rodzinną hipercholesterolemią z pięcioma osobami, które otrzymały REGN727 w każdej grupie dawek, co zapewnia moc co najmniej 80% w celu wykrycia różnicy leczenia wynoszącej 30 ? 15% na podstawie podobnych założeń.
Wpływ leczenia na zmienne skuteczności oceniano za pomocą modeli analizy kowariancji, z grupą badawczą jako efektem stałym i odpowiednią wartością wyjściową jako współzmienną. W ramach analizy kowariancji uzyskano różnice najmniejszych kwadratów między grupą leczoną a grupą placebo, 95% przedziały ufności, a wartości P dla porównania między grupą leczoną a grupą placebo według wizyty. Dla wartości dla trójglicerydów i lipoprotein (a) zastosowano analizę kowariancji opartą na rankingach. Zmienne kategoryczne analizowano za pomocą dokładnego testu Fishera. Wartość AP 0,05 została uznana za wskazującą na istotność statystyczną. Nie dokonano żadnych korekt w przypadku wielokrotnych porównań.
Wyniki
Populacje badawcze
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa zdrowych ochotników i osób z rodzinną hipercholesterolemią (FH) lub bez FH. Zapisy i wyniki dla osób we wszystkich trzech badaniach podsumowano na rysunku S1 w dodatkowym dodatku. W badaniach dotyczących pojedynczej dawki do badania dożylnego i podskórnego włączono odpowiednio 40 i 32 pacjentów. Do badania z wieloma dawkami włączono 21 osobników z heterozygotyczną rodzinną hipercholesterolemią i 41 osobników z hipercholesterolemią niezwiązaną z chorobą. Jeden osobnik z niefamilną hipercholesterolemią, który został losowo przydzielony do otrzymywania REGN727, nie otrzymał leku z powodu słabego dostępu żylnego do wymaganego próbkowania farmakokinetycznego. Wyjściową charakterystykę badanych w trzech badaniach przedstawiono w Tabeli 1.
Bezpieczeństwo
Dwóch pacjentów uczestniczących w badaniach z zastosowaniem pojedynczej dawki miało ciężkie zdarzenia niepożądane: 33-letniego mężczyznę otrzymującego dożylnie placebo, który odczuwał ból brzucha i krwawienie z odbytu w dniu 83 badania, oraz 19-letniego mężczyznę z historią wyrostka 50 mg podskórnej REGN727, u której wystąpiła niedrożność jelita cienkiego stwierdzona w 75. dniu badania.
W badaniu dożylnym z pojedynczą dawką, 54-letni mężczyzna, który otrzymał 12 mg na kilogram REGN727 miał nieznacznie podwyższony całkowity poziom bilirubiny podczas badań przesiewowych i podczas większości badań (najwyższa wartość, 2,5 mg na decylitr [43 ?mol na litr] w dniu 15). Również 26-letni mężczyzna, który otrzymał 0,3 mg REGN727 na kilogram, miał przemijające podniesienie poziomu kinazy kreatynowej w surowicy do ponad 10-krotności górnej granicy prawidłowego zakresu (najwyższa wartość, 5382 U na litr w dniu 22, z powrót do mniej niż 3-krotności górnej granicy prawidłowego zakresu w dniu badania 43) w chwilowym sąsiedztwie intensywnego wysiłku fizycznego; nie występował ból mięśni ani wzrost
[hasła pokrewne: Trychologia Wrocław, stomatolog włocławek, lekarz ]
[przypisy: cku minsk maz, apopatram, peptydy natriuretyczne ]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

0 odpowiedzi na „Wpływ przeciwciała monoklonalnego na PCSK9 na cholesterol LDL AD 3

 1. The Flying Mouse pisze:

  Article marked with the noticed of: chirurgia ręki warszawa[…]

 2. Electric Player pisze:

  Ile razy juz to czytalem

 3. Brajan pisze:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: leczenie kanałowe pod mikroskopem[…]

 4. Freak pisze:

  wynik badania poziomu glukozy wymagał od razu konsultacji z diabetologiem ?