Wpływ wczesnego podawania produktu Enalapril na śmiertelność u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego – wyniki nowego skandynawskiego badania na przetrwanie Enalapril II (Consensus II) czesc 4

W związku z tym pozostałe 6090 pacjentów zostało losowo przydzielonych do jednej z grup leczenia, 3046 do grupy placebo i 3044 do grupy enalaprylu. Historia medyczna i cechy kliniczne obu grup były podobne w punkcie wyjściowym (Tabela 1). Średni wiek wynosił 66 lat, a 73 procent pacjentów stanowili mężczyźni. Wcześniejszy zawał serca doprowadził do hospitalizacji u 24 procent pacjentów. Według odpowiedzialnego lekarza, niewydolność serca wystąpiła przed zawał serca w 6 procentach, a niewydolność serca wiązała się z zawałem serca w 18 procentach. Terapię trombolityczną podawano do 57 procent. Ponieważ badanie zostało zatrzymane wcześniej, okres obserwacji u pacjentów otrzymujących leczenie ślepe wynosił od 41 do 180 dni; 2952 pacjentów obserwowano przez 180 dni. Wszystkich zarejestrowanych 6090 pacjentów włączono do analizy badania (na zasadzie zamiaru leczenia). Żaden pacjent nie stracił czasu na obserwację.
Rysunek 1. Rycina 1. Krzywe śmiertelności Kaplana-Meiera dla grup placebo i Enalapril. Tabela 2. Tabela 2. Przyczyny śmierci. Pod koniec badania zmarło 598 pacjentów – 286 w grupie placebo i 312 w grupie enalaprylu (9,4% w porównaniu z 10,2%, P = 0,26). Skumulowane wskaźniki umieralności przedstawiono na rycinie 1. Wskaźniki umieralności według analizy okresu życia po 10 dniach oraz po 1, 3 i 6 miesiącach wynosiły odpowiednio 4,3, 6,3, 8,2 i 10,2% w grupie placebo i 4,6 Odpowiednio 7,2, 9,1 i 11,0% w grupie enalaprylu (p = 0,26). Względne ryzyko związane z leczeniem enalaprylem i oparte na krzywych śmiertelności wyniosło 1,10, z przedziałem ufności 95% od 0,93 do 1,29. Przyczyny śmierci podsumowano w Tabeli 2.
Tabela 3. Tabela 3. Dodatkowe punkty końcowe. Wpływ leczenia na drugorzędowe punkty końcowe przedstawiono w Tabeli 3. Leczenie zmieniono z powodu pogorszenia niewydolności serca w 30 procentach grupy placebo i 27 procentach z grupy enalaprylu (P <0,006).
Analiza podgrup
Tabela 4. Tabela 4. Śmiertelność w predefiniowanych podgrupach. Wyniki u pacjentów z wcześniej określonymi podgrupami przedstawiono w Tabeli 4. Wśród starszych pacjentów (.70 lat) śmiertelność była nieco wyższa w grupie, której podano enalapryl (placebo vs. enalapril, 15 procent vs. 17 procent, P = 0,07). Wśród pacjentów z wcześniejszym zawałem i pacjentami z zawałem przednim umieralność nie różniła się istotnie w grupach leczonych.
Tabela 5. Tabela 5. Śmiertelność według współistniejącej terapii na linii podstawowej. Śmiertelność była zasadniczo taka sama w podgrupach z historią zastoinowej niewydolności serca, ostrym obrzękiem płuc lub niewydolnością serca po przyjęciu do szpitala, chociaż odsetek pacjentów w każdej z tych podgrup był mały (odpowiednio 6, 2 i 18 procent) . Tabela 5 pokazuje współczynniki umieralności w zależności od stosowania współistniejących leków. Nie było dowodów na istotną interakcję pomiędzy enalaprylem i innymi lekami.
Niekorzystne skutki
Całkowita dawka podanego dożylnie badanego czynnika była mniejsza niż dozwolone maksimum (1 mg) w 4 procentach grupy placebo i 15 procentach w grupie enalaprylu (P <0,001) [więcej w: cku minsk maz, ile trwają studia medyczne, polstarter ]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

0 odpowiedzi na „Wpływ wczesnego podawania produktu Enalapril na śmiertelność u pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego – wyniki nowego skandynawskiego badania na przetrwanie Enalapril II (Consensus II) czesc 4

 1. Monika pisze:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: fdm kurs[…]

 2. Wheels pisze:

  Uprawiam delikatnie sport

 3. Iwo pisze:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: peruka[…]

 4. Lilianna pisze:

  Co jest w pakiecie takiego zabiegu